MUNTPARK

VISIEONTWIKKELING WATERPARK UTRECHT
Gemeente Utrecht / Rijkswaterstaat
 

Daar waar vroeger het water de stad scheidde van de kwekerijen wordt het water nu opgevat als het verbindende element van het nieuwe Muntpark. Door de oevers in de beleving dichter naar elkaar toe te brengen ontstaat een nieuw samenhangend en verbindend waterpark voor Lombok en Oog in Al. Dit park vormt daarmee gelijk het nieuwe geografische brandpunt van de stad Utrecht.

 

Om deze voelbare nabijheid tot stand te brengen is het nodig te zoeken naar een toe te voegen element dat de overzijde naderbij brengt. Een element dat tevens de belangrijkste bouwstenen van het gebied aan elkaar verbindt en daarmee een welkome dynamiek van gebruikers en passanten creëert . Een dergelijk element is gezocht in een fysiek kader dat al flanerend de verschillende plekken herkenbaar en functioneel aaneen rijgt: een eigentijds vormgegeven jaagpad. De beleving van het water wordt een wezenlijk onderdeel van het gehele Muntpark door verschillende drijvende tuinen en kassen langs deze route af te meren.

 

Daarnaast wordt het park aangevuld met een palet aan nieuwe natuur en beplantingen: exotische waterplanten in de drijvende kassen en mini-kwekerijen in de vorm van drijvende tuinen als metafoor voor het vroegere gebruik van het gebied aan de intensief gecultiveerde westzijde en ecologische oevers, bermen en plas/dras zones aan de extensief beheerde oostzijde. De boardwalk verbindt niet alleen deze natuurlijk geïntensiveerde plekken maar verbindt op soepele wijze het maaiveld met het waterniveau. Soms in de vorm van een hellend vlak, soms als luie trap en soms als een gemakkelijk zittende tribune. Aan de oostzijde verbindt het waterpad de Abel Tasmanvlonder met het terras aan het water van cafe Kanaalzicht. Aan de westzijde verbindt het waterpad het natuurlijk amphitheater bij Cereol via de drijvende schoolwatertuinen met de waterthemapaviljoens. Het flaneren in en om het Muntwater en door het Muntpark wordt daarmee een buitengewoon uitnodigend en aantrekkelijke rondwandeling.

MONDRIAANHUIS leven en werken

MONDRIAANHUIS leven en werken

Revitalisatie geboortehuis Amersfoort
BELEVINGSVISIE 'IJS en OORLOG'

BELEVINGSVISIE 'IJS en OORLOG'

Holtingerveld / Havelte
Provincie Drenthe / gemeente Westerveld
MUNTPARK

MUNTPARK

VISIEONTWIKKELING WATERPARK UTRECHT
Gemeente Utrecht / Rijkswaterstaat
DOMPLEIN BEZOEKERSCENTRUM 2

DOMPLEIN BEZOEKERSCENTRUM 2

DOMPLEIN UTRECHT
Stichting Initiatief Domplein
STAIRWAY to HEAVEN

STAIRWAY to HEAVEN

Fietsenstalling Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein
STADSHUIS / DE LENS

STADSHUIS / DE LENS

NIEUWEGEIN
Gemeente Nieuwegein
STADSHUIS / MEANDER

STADSHUIS / MEANDER

NIEUWEGEIN
De Waal beheer Utrecht
SCHIETVERENIGING GRIFFIOEN

SCHIETVERENIGING GRIFFIOEN

AMERSFOORT
Schietvereniging Griffioen