• Start Schatkamer Domplein II Utrecht
  • Donderdag 16 mei is na vijf jaar voorbereiding de bouw gestart van Schatkamer Domplein II. De eerste scheppen gaan de grond in voor deel 2 van de Schatkamer Domplein, een ondergronds bezoekerscentrum voor 20 eeuwen geschiedenis van Utrecht. De financiering is rond, de vergunningen zijn verstrekt, kabels en leidingen zijn verlegd in een nieuw tracé langs de rand van het Domplein en de zes platanen zijn verhuisd naar het Máximapark in leische Rijn. Het Domplein is letterlijk en figuurlijk bouwrijp voor de realisatie van dit unieke project. Het belangwekkendste onderdeel van de werkzaamheden is het archeologisch onderzoek met een grote opgraving in het najaar en zullen ruim een jaar in beslag nemen. De opening is voorzien voor juni 2014.

    Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal en permanent voor publiek toegankelijk wordt gemaakt. Een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Utrecht heeft hiervoor de basis gelegd. Eerdere opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949 bepaalden de vorm van het centrum. Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna 5 meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar.

    Schatkamer Domplein II op TV / Radio:

    Om dit alles mogelijk te maken heeft op 8 november 2012 de gemeenteraad van Utrecht unaniem haar steun uitgesproken voor de realisatie van Schatkamer Domplein II midden op - of beter - midden onder het Domplein. De voorbereidingen zijn sindsdien in een stroomversnelling gekomen.

Reacties

Reageer
Er zijn nog geen reacties op dit item