C2C / Duurzaam Bouwen / MVO

 

 

 

Duurzaamheid is een leidend beginsel als het gaat om de opdracht die wij aan onszelf stellen. Om dat tot uitdrukking te brengen staat de ijsbeer als onze 'mascotte' symbool voor onze inzet op het gebied van duurzame concepten en toepassingen en voor ons maatschappelijk verantwoordelijk handelen. De vacht van de ijsbeer staat symbool voor een optimaal voorbeeld van een gereguleerde energieopslag.

 

 

 

Duurzaam bouwen en energiebeheer is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Vanaf de ontwikkeling van het concept worden deze aspecten meegewogen en geïntegreerd in relatie tot materialisering, detaillering en beschikbaar budget. Uit onderzoek naar effectieve zonwering en met behulp van de technologie voor geventileerde gevels is het mogelijk om ook economische gebouwconcepten met de energiehuishouding als die van een ijsbeer te ontwerpen. In onze ontwerpen streven wij naar transparantie door actuele en duurzame energietechnieken te combineren met de huidige inzichten over een gezonde leefomgeving. Mede omdat met name licht wezenlijk is voor onze gezondheid. De gevel is niet langer een scheiding van twee klimaten, maar wordt een actieve schil die niet weert maar duurzaam presteert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJSBEER ALS SYMBOOL VOOR DUURZAME ARCHITECTUUROmdat het in de praktijk niet eenvoudig blijkt te zijn om een goed isolerende gevel tegelijkertijd transparant te maken, wordt steeds vaker gekozen voor zware gevels met een klein glas oppervlak.
In onze ontwerpen streven wij juist naar transparantie door actuele energietechnieken te combineren met de huidige inzichten over een gezonde leefomgeving. Met name licht is belangrijk voor onze gezondheid. De gevel dient niet langer als scheiding van twee klimaten, maar wordt een actieve schil die niet weert maar presteert! 

 Uit onderzoek naar effectieve zonwering en bestudering van technologie van geventileerde gevels blijkt het mogelijk om binnen het vigerend wettelijk kader glasrijk en transparant te bouwen. Duurzame architectuur kan ook bij uitstek transparant zijn door bijvoorbeeld voor een gebouw of woning een energieconcept te ontwerpen dat vergelijkbaar is met de energiehuishouding van een ijsbeer. Bij de ijsbeer wordt de zon door de witte haren tot op de zwarte huid gereflecteerd. De zonnewarmte wordt daardoor maximaal geabsorbeerd, terwijl de isolerende werking van het dikke harenpakket ervoor zorgt dat de ingevangen warmte niet kan ontsnappen. De grote lichaamsmassa van de ijsbeer tenslotte maakt een maximale accumulatie mogelijk. De vacht is dus eigenlijk een energieabsorber. IJsberen lopen in een warmer klimaat dan ook serieus het gevaar om bij een teveel aan inspanning aan hittestuwing te bezwijken.

 


Zo zou, naar analogie met de ijsbeer, de gevel van een gebouw bestaan uit een transparant isolatiemateriaal dat aan de buitenzijde is afgeschermd door geharde glasplaten. Aan de binnenzijde bevinden zich achter plaatmateriaal van transparante buisjes van polycarbonaat (het isolatiemateriaal) achtereenvolgens een luchtspouw van 2 cm., zwarte (staal)platen en een betonnen binnenspouwblad. De gevangen zonne-energie wordt geabsorbeerd en geaccumuleerd. Daardoor wordt het mogelijk het gebouw radicaal een andere verschijningsvorm te geven en niet meer uitsluitend op het zuiden te oriënteren. Om de opwarming in de zomer te kunnen reguleren wordt de spouw achter het isolatiemateriaal geventileerd via roosters onder en boven in de gevel. Uit verschillende evaluaties gaat het erop lijken dat bij een dergelijke opzet in combinatie met aanvullende warmteopslag een nuloptie (energieverbruik is budgetneutraal) haalbaar wordt.